OEP Workshop at Bangor University 3rd Dec 2014

Event Date December 3, 2014 9 a.m. – 1 p.m.

Location – The Management Centre / Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor Business School, College Road, Bangor

An OER Wales Cymru event15812412476_0f54d7400a_m


Registration

To book your place and register please complete the online registration form / Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein: http://goo.gl/3bWAVo

Aims and Key Takeaways / Amcanion a Phrif Bwrpas

This workshop is a practical session to explore the ways of embedding Open Educational Practice (OEP) across the education sectors in Wales. It is aimed at anyone working within HE, FE or Schools who has an interest in Open Educational Resources and Practice and wishes to find out more about the benefits that an OEPcollaborative network can bring.

All are very welcome. The workshop will consider some of the barriers that can be faced in adopting Open Educational Resources and will share good practice in terms of how the barriers can be overcome.

The workshop is free to attend and lunch will be provided.

The event should be of interest to a wide variety of staff including academics, librarians , instructional designers and learning resource developers who are interested in sharing ideas, thoughts and practice.

Colleagues interested in becoming an OER Wales Champion will be given access to a collaborative online tool aimed at facilitating the network and have the opportunity to become involved with shaping the format of the group and future workshop events.

Sesiwn ymarferol yw’r gweithdy yma a fydd yn edrych ar sut i ymgorffori Ymarfer Addysgol Agored yn y sectorau addysg yng Nghymru. Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ym maes Addysg Uwch, Addysg Bellach neu Ysgolion sydd â diddordeb mewn Adnoddau ac Ymarfer Addysgol Agored, ac sydd am ddysgu rhagor am y manteision y gall rhwydwaith cydweithio ar Ymarfer Addysgol Agored eu cynnig.
Mae croeso i bawb. Bydd y gweithdy’n edrych ar rai o’r rhwystrau posibl wrth ddechrau defnyddio Adnoddau Addysgol Agored ac yn rhannu arfer da o ran goresgyn y rhwystrau. Mae’r gweithdy’n rhad ac am ddim a bydd cinio’n cael ei ddarparu.
Dylai’r digwyddiad fod o ddiddordeb i ystod eang o staff gan gynnwys academyddion, llyfrgellwyr, cynllunwyr cyfarwyddiadol a datblygwyr adnoddau dysgu sydd â diddordeb mewn rhannu syniadau, barn ac arferion. Bydd cydweithwyr sydd â diddordeb mewn bod yn un o Hyrwyddwyr OER Wales Cymru yn cael mynediad at offeryn cydweithio ar-lein a fydd yn hwyluso’r rhwydwaith, ac yn cael cyfle i fod yn rhan o’r gwaith o lunio fformat y grŵp a digwyddiadau gweithdy yn y dyfodol.

Timetable / Amserlen
09:00 Registration / Cofrestru
1.00 Summary and Close / Crynodeb a sylwadau i gloi

Registration
To book your place and register please complete the online registration form / Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein: http://goo.gl/3bWAVo

Similar posts

No Comments Yet

Leave a Reply

Open Educational Resources

Student Survival Guide sMOOC

Take a look at our live sMOOC on surviving your first year at University.

Find out more

Open Educational Resources

showcase

OER Resource Showcase

See some of the OERCymru resources being showcased here

OER Showcase

Open Educational Practice

showcase

Champions Network

The OER Champions Network has a Basecamp project for sharing ideas and events.