Posts tagged YColeg

‘ESBONIADUR’

Yporth

COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL ‘Esboniadur’ y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Adnodd amlddisgyblaethol agored, a sefydlwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yw’r Esboniadur. Ar y safle, ceir casgliadau o wybodaeth gyfeiriol ar amryw o bynciau gan gynnwys Daearyddiaeth, Ffilm a Theledu, Theatr a Drama Radio. Mae nifer heleath o’r cofnodion wedi eu trwyddedu ar sail CC BY SA, ac wedi’u rhannu ar […]

LLYFRGELL ADNODDAU

2014-12-14_1822_Coleg_Cymraeg

Mae Llyfrgell Adnoddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnwys llu o adnoddau digidol agored mewn nifer o feysydd academaidd. Datblygwyd y cynnwys gan ddarlithwyr y Coleg a thrwy gronfeydd prosiectau’r Coleg.Mae’r llyfrgell yn cynnwys sesiynau blasu, darlithoedd, cyfweliadau, cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth a fersiynau e-lyfr o gyfrolau ysgolheictod cyfrwng Cymraeg sydd allan o brint.Gall darlithwyr y Coleg […]

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  

Open Educational Resources

Student Survival Guide sMOOC

Take a look at our live sMOOC on surviving your first year at University.

Find out more

Open Educational Resources

showcase

OER Resource Showcase

See some of the OERCymru resources being showcased here

OER Showcase

Open Educational Practice

showcase

Champions Network

The OER Champions Network has a Basecamp project for sharing ideas and events.