Creu Cysylltiadau: Edrych ar Adnoddau Addysgol Agored ac Ymarfer Addysgol Agored yng Nghymru (Caerfyrddin)

Creu Cysylltiadau: Edrych ar Adnoddau Addysgol Agored ac Ymarfer Addysgol Agored yng Nghymru (Caerfyrddin)

 

Dyddiad y Digwyddiad – 20 Tachwedd 2014 rhwng 12pm a 4pm.

 

Lleoliad – Ystafell Taf, Canolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin

 

Digwyddiad gan OER Wales Cymru 

 

Amcanion a Phrif Bwrpas

Sesiwn ymarferol yw’r gweithdy yma a fydd yn edrych ar sut i ymgorffori Ymarfer Addysgol Agored yn y sectorau addysg yng Nghymru. Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ym maes Addysg Uwch, Addysg Bellach neu Ysgolion sydd â diddordeb mewn Adnoddau ac Ymarfer Addysgol Agored, ac sydd am ddysgu rhagor am y manteision y gall rhwydwaith cydweithio ar Ymarfer Addysgol Agored eu cynnig.

Mae croeso i bawb. Bydd y gweithdy’n edrych ar rai o’r rhwystrau posibl wrth ddechrau defnyddio Adnoddau Addysgol Agored ac yn rhannu arfer da o ran goresgyn y rhwystrau.

 

Mae’r gweithdy’n rhad ac am ddim a bydd cinio’n cael ei ddarparu.

 

Dylai’r digwyddiad fod o ddiddordeb i ystod eang o staff gan gynnwys academyddion, llyfrgellwyr, cynllunwyr cyfarwyddiadol a datblygwyr adnoddau dysgu sydd â diddordeb mewn rhannu syniadau, barn ac arferion.

 

Bydd cydweithwyr sydd â diddordeb mewn bod yn un o Hyrwyddwyr OER Wales Cymru yn cael mynediad at offeryn cydweithio ar-lein a fydd yn hwyluso’r rhwydwaith, ac yn cael cyfle i fod yn rhan o’r gwaith o lunio fformat y grŵp a digwyddiadau gweithdy yn y dyfodol.

 

Amserlen

12:00 Cofrestru a chinio

12:30 Cyflwyniad

12:45 Gosod y cyd-destun, sgyrsiau byr gan:

  • Lis Parcell – Uwch Ymgynghorydd E-ddysgu y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth – Y Tirwedd sy’n Newid
    ● Debbie Baff – Rheolwr Prosiect OER Wales Cymru – Amlinelliad o’r Prosiect a Rhwydwaith yr Hyrwyddwyr
    ● Hyrwyddwr OER Wales Cymru (i’w gadarnhau)

13:30 Gweithdy – rhannu’n grwpiau

14:30 Paned

14:45 Trafodaeth gyda’r grŵp cyfan yn trafod pwyntiau a godwyd gan grwpiau / unigolion

15:30 Amlinelliad o’r Sianeli Cyfathrebu – Rhwydwaith Hyrwyddwyr OER Wales Cymru

15:45 Crynodeb a sylwadau i gloi

Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein:

https://docs.google.com/forms/d/1jsH3zLRQqgsdDV1fGTJ9Wjy6Si8o7L9c9tK2-DrpIiY/viewform?usp=send_form

Similar posts

No Comments Yet

Leave a Reply

Open Educational Resources

Student Survival Guide sMOOC

Take a look at our live sMOOC on surviving your first year at University.

Find out more

Open Educational Resources

showcase

OER Resource Showcase

See some of the OERCymru resources being showcased here

OER Showcase

Open Educational Practice

showcase

Champions Network

The OER Champions Network has a Basecamp project for sharing ideas and events.